Sale!

Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ Plus (badanie + raport + 4 Sesje Indywidualne)

1 269,00 

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która determinuje w dużej części, to na ile efektywnie radzisz sobie ze zmianami, z wyzwaniami, stresorami, a także z działaniem pod presją, niezależnie od okoliczności. Odporność psychiczna to plastyczna cecha osobowości. Oznacza to, że można ją rozwijać i wzmacniać.

Jak sprawdzić stan swojej odporność psychiczną?

Aktualny poziom odporności psychicznej możesz sprawdzić za pomocą testu on-line, czyli kwestionariusza MTQ Plus. Kwestionariusz MTQ Plus to precyzyjne narzędzie psychometryczne, dzięki któremu możesz sprawdzić, jak reagujesz na zmiany, wyzwania, stres czy presję. Kwestionariusz jest oparty o naukowy model 4C, stworzony przez Petera Clougha oraz Keitha Earle’a.

Jak to funkcjonuje od strony technicznej?

Możesz wykupić sam test + raport (Pakiet Podstawowy) lub test + raport+ sesja konsultacyjną (Pakiet Premium). W pakiecie podstawowym po zakupie otrzymasz ode mnie test do wypełnienia i po teście raport aport w formie elektronicznej (PDF), do samodzielnej analizy i dalszej pracy. Pakiet zawiera dodatkową sesję konsultacyjną. W trakcie sesji, na której omówimy raport, otrzymasz dodatkowe rekomendacje i wskazówki.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje 15-20 minut i stanowi wstęp do tego, by opracować szczegółowy plan rozwojowy odporności psychicznej, dopasowany do Twoich możliwości i potrzeb.

Pakiet Podstawowy

kwestionariusz on-line MTQ Plus
raport rozwojowy w formie elektronicznej (PDF), do samodzielnej analizy i dalszej pracy
możliwość późniejszego dokupienia sesji coachingowej

Pakiet Premium

kwestionariusz on-line MTQ Plus
raport rozwojowy w formie elektronicznej (PDF), do wspólnej analizy i dalszej pracy
sesja konsultacyjna on-line, z omówieniem raportu rozwojowego wraz z dokładną analizą możliwości rozwoju i wsparcia

Pakiet Złoty

kwestionariusz on-line MTQ Plus
raport rozwojowy w formie elektronicznej (PDF), do wspólnej analizy i dalszej pracy
sesja konsultacyjna on-line, z omówieniem raportu rozwojowego wraz z dokładną analizą możliwości rozwoju i wsparcia
4 Indywidualne sesje coachingowe skupiające się na wzmacnianiu i rozwoju Odporności Psychicznej w poziome 8 obszarów wyodrębnionych w modelu 4 C:

1) Kontrola, obejmująca kontrolę emocji i poczucie sprawczości.

2) Zaangażowanie rozumiane jako umiejętność wyznaczania sobie celów i konsekwencja w ich osiąganiu.

3) Wyzwania rozumiane jako umiejętność wychodzenia poza strefę komfortu i uczenie się z doświadczeń.

4) Pewność siebie rozumiana jako wiara we własne możliwości i umiejętności, również w relacjach interpersonalnych.

Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ Plus
Badanie odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ Plus
Shopping Cart